Zamknij to okno X
Korzystanie z naszej strony oznacza zgodê na wykorzystanie Cookie, z których niektóre mog± byæ ju¿
zapisane w folderze przegl±darki. Wiêcej informacji na temat cookies mo¿na znale¼æ Polityka Plików Cookies.
x

2018-11-05
Informacja o sprzeda¿y kontenerówMiejski Zarz±d Budynków w Kielcach
informuje o sprzeda¿y kontenerów zaplecza budowy
zakwalifikowanych jako zbêdne sk³adniki rzeczowe maj±tku ruchomego:

Szczegó³owa specyfikacja (pdf)